header-photo

Panochova nemocnice Turnov

Pro zajištění operativy disponuje nemocnice nejnovějšími typy instrumentů, přístrojů
a nástrojů, tak aby operační metody byly zcela v souladu s nejnovějšími poznatky lékařské vědy.

Oddělení bariatrické chirurgie

Bariatrická chirurgie svým vývojem postupně prokázala jednoznačně nejlepší dlouhodobý efekt pro léčbu obezitiy s BMI ≥ 40. Specialistou na bariatrickou chirurgii je v turnovské nemocnici MUDr. Martin Hrubý.

Oddělení pod vedením MUDr. Martina Hrubého poskytuje komplexní péči v oboru chirurgie. Ambulantní služby doplňuje i lůžkové oddělení, kde je možno při hospitalizaci provádět vybrané spektrum operačních chirurgických a ortopedických výkonů. Pacienti absolvují nejprve vstupní vyšetření, stanovení diagnosy a lékař, po dohodě s pacientem, může hned navrhnout termín případné operace a to se zárukou individuálního přístupu. Po operaci je možné pacienta, po dohodě s lékařem, umístit a převézt do SPA či rehabilitačního zařízení v České republice, včetně jeho doprovodu a rodinných příslušníků.

Personální zajištění oddělení bariatrické chirurgie

MUDr. Martin Hrubý
MUDr. Martin Hrubý, Lékařský ředitel Panochovy nemocnice Turnov


Klientům nabízíme možnost objednání i na tyto operační zákroky:

Břišní laparoskopické výkony:

 • Cholecystectomie
 • Fundoplikace
 • Laparoskopické operace pro obezitu
 • Bandáž žaludku
 • Appendectomie
 • Tříselná kýla - hernioplastika
 • Rozrušení srůstů - adhesiolyza
 • Operace střev
 • Operace varikokély
 • Operace kloubů - artroskopie
 • Urologické endoskopické výkony
 • Cystoskopie
 • Transuretrální resekce prostaty
 • Transuretrální resekce nádoru močového měchýře
 • Ureterorenoskopie - vyšetření močovodů a ledvinné pánvičky

Centrum pro léčbu obesity
při Panochově nemocnici v Turnově

Centrum patří mezi pracoviště uznávané Českou obesitologickou společností i sekcí pro bariatrickou chirurgii.

Možnosti komplexního přístupu k léčbě obesity respektují všechna dostupná, moderní a zkušenostmi řady předních odborníků podložená doporučení. Základem vždy individuálního přístupu k obéznímu klientovi je spolupráce týmu odborníků erudovaných v obesitologické problematice.

Během prvního vyšetření proběhne anamnestický rozhovor, měření fyziologických funkcí a antropometrických parametrů, klient je vždy individuálně edukován stran dietního a pohybového režimu a o možnostech vhodného léčebného postupu. Následně je stanoven závazný léčebný postup do termínu kontrolního vyšetření. Kontrolní vyšetření, která již nejsou tak časově náročná, jsou zpravidla v měsíčních či dvouměsíčních intervalech a slouží k doplnění anamestických údajů, změření fyziologických funkcí a antropometrických parametrů, ke konzultacím ohledně zavedeného léčebného režimu, úpravám dávkování léků, případně doporučení dalších možností léčby.

Kromě vlastní diagnosticko-terapeutické a poradenské činnosti indikuje lékař poradny účast klienta na cíleně organizované skupinové pohybové aktivitě (cvičení pro obésní), případně účast na cíleně organizovaném skupinovém psychobehaviorálním kurzu (fyzická skupinová pohybová aktivita + skupinová psychoterapie). Jedincům, kteří vyžadují - či po posouzení lékařem mají doporučenou - individuální psychologickou podporu, poradna zprostředkuje vedení léčby obesity klinickým psychologem. Konsiliární činnosti klinického psychologa je využíváno navíc vždy před indikovaným chirurgickým zákrokem.

Oddělení ortopedie

Oddělení má statut výukového a vizitačního centra De Puy. Prioritou na ortopedickém oddělení je operační léčení artrozy kyčelního kloubu, aloplastiky kyčlí a kolen, ale také ramena, hlezna, loketní klouby a drobné klouby nohou. Ruku v ruce s tím jsou spojeny revizní operace velkých kloubů s využitím různých augmentací, spongioplastik. Ortopedie
má vlastní, pozitivní zkušenosti s využitím umělé kostní tkáně Actifuse.

Velká pozornost je věnována také artroskopickým výkonům velkých kloubů, včetně plastik vazů a jiných rekonstrukčních výkonů. Jsou prováděny všechny ostatní operační výkony, vymezené oborem, vyjma náročných onkochirurgických a neurochirugických zákroků,
kde v případě potřeby je velmi dobrá spolupráce s ortopedickou klinikou na Bulovce, resp. neurochirurgickým oddělením Krajské nemocnice v Liberci. Oddělení má denní příjem, včetně traumat velkých kloubů. V případě polytraumat, resp. komplikovaných traumat je rovněž velmi dobrá spolupráce s Traumacentrem v Liberci. Kromě vynikajících lékařů se o pacienty po operaci starají velmi dobře orientované kvalifikované sálové sestry a zdatný středně zdravotnický personál ortopedie. Přímá intenzivní pooperační péče je poskytována na oddělení ARO. Na lůžkovém oddělení jsou nadstandardní pokoje.

Personální zajištění ortopedického oddělení

MUDr. Dalibor Ďurďa
primář MUDr. Dalibor Ďurďa
Martina Šestáková
vrchní sestra Martina Šestáková


Panochova nemocnice Turnov