header-photo

Neurochirurgie

V oblasti neurochirurgie nabízíme zajištění chirurgické péče o onemocnění páteře. Pacientům nabízíme možnost konzultace potíží a ve vybraných případech také jejich řešení. Vedle tradiční léčby „nožem“ poskytujeme kompletní spektrum vertebrologické péče.

Chirurgické zákroky provádí Prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D., primář Neurochirurgie Krajské nemocnice Liberec, a.s., kde budou operace prováděny. Více informací o nemocnici naleznete zde.

Požadovaná dokumentace k hospitalizaci

  • RDG dokumentace (RTG snímky, CT, MRI) a další vyšetření (EMG, SSEP, MEP...), pokud bylo v indikační zprávě z NCH ambulance požadováno jejich doplnění.
  • Zpráva obvodního lékaře (OL) se souhrnem anamnestických údajů, soupisem dosavadních onemocnění a případných operací v časové posloupnosti. OL koordinuje doplnění vyšetření od odborných lékařů. Zpráva od OL je v časovém sledu poslední, aby mohla vzít v úvahu doporučení odborných lékařů a obsahovala skutečně aktuální medikaci. V případě, že je pacient překládán z jiného pracoviště, nahrazuje zprávu od OL lékařská překladová zpráva v identickém rozsahu.
  • Vyjádření internisty k rizikům celkové anestezie s větou „schopen operačního zákroku v celkové anestezii“.
  • Vyjádření odborného lékaře – v případě, že se pacient léčí s nemocněním významným z hlediska celkové anestezie (zejména: onemocnění srdce a velkých cév, plicní, GIT, onem. štítné žlázy a jiné endokrinopatie, diabetes mellitus). Koordinuje OL.
  • Předoperační odběry a vyšetření dle rozpisu oddělení ARO Nemocnice Liberec a.s.. Rozpis je pacientovi předán při indikaci operačního řešení v NCH ambulanci.
  • Aktuální medikace v množství dostatečném na pokrytí předpokládané délky hospitalizace, zejména při medikaci méně obvyklými preparáty. (Neplatí pro překlady z lůžkových oddělení jiných pracovišť).