header-photo

Bariatrická chirurgie - chirurgické léčení obesity

Chirurgické metody provádí MUDr.Martin Hrubý, lékařský ředitel Panochovy nemocnice Turnov, člen "International Federation for the Surgery of Obesity" - IFSO. Operace budou prováděny v Panochově nemocnici v Turnově... více informací o nemocnici naleznete zde.

Komu je chirurgická léčba obesity určena?

Chirurgická léčba obesity je vyhrazena zejména pro klienty s BMI vyšším než 40, nebo pro klienty s BMI vyšším než 35 s doprovodnými onemocněními, zejména cukrovkou, vysokým tlakem, ischemickou chorobou srdce a dalších.Pro indikaci k chirurgické léčbě jsou stanovena relativně přesná pravidla, z nichž jedním je předchozí neúspěch konservativní léčby.Je však prokázáno, že pro klienty s BMI 40 a vyšším představuje chirurgická léčba
v dlouhodobém sledování nejúčinnější metodu. Za úspěch je považován úbytek poloviny nadbytečné váhy.

Klienti, jejichž hmotnost, případně neúspěch předchozích způsobů léčky, směřující k chirurgickým způsobům léčby obesity, mají zajištěno vlastní předoperační vyšetření, provedení operačního zákroku, včetně časné i následné pooperační péče a další odborné dispenzarizace.

Druhy prováděných zákroků

V rámci invazivních metod léčby obezity provádíme tyto zákroky:

Intragastrický balon

Systém intragastrického balonu se skládá z měkkého roztažitelného balónku, umisťovací trubičky a plnícího systému. Po vstupním vyšetření a preventivním endoskopickém vyšetření jícnu a žaludku zavede lékař balon ústy přes jícen do žaludku. Polykání se usnadní anestetiky, která se aplikují povrchově, aby snížila citlivost v oblasti krku. Balon se zavádí v nejmenší vypuštěné podobě a po umístění v žaludku se ihned naplní sterilním fyziologickým roztokem nebo vzduchem. Naplněný balónek je příliš velký, aby postoupil do střev a bude volně plavat v žaludku. Doba zavádění je různá, obvykle 20-30 minut.

Funkce intragastrického balonu spočívá v naplnění části žaludku svým objemem a klienti mají pocit nasycení i po požití menšího množství jídla. Předpokládá se současné dodržování odborné diety a modifikace chování zejména ve smyslu stravovacích návyků.

Intragastrický balon může zůstat zavedený v žaludku nejvýše 6 měsíců. Poté je třeba jej odstranit obdobným způsobem, jakým byl balon zaveden. Ponechání po delší dobu zvyšuje riziko komplikací.

V současnosti aplikujeme dva systémy - BioEnterics Intragastric Balloon Systém (BIB), který je na trhu prakticky dvacet let (tento balon se plní fyziologickým roztokem)
a novější systém Heliogast, který je plněn vzduchem.

Metoda intragastrického balonu je určena pro klienty s nadváhou v rozmezí BMI 30 a výše.

Adjustabilní gastrická bandáž

Adjustabilní žaludeční bandáž (AGB) je používána více než dvacet let. V současnosti se většina operací provádí minimálně invazivními laparoskopickými metodami.To znamená, že není nutný rozsáhlý řez žaludeční stěny.

Postup voperování manžety spočívá v obkroužení a stažení horní části žaludku jakýmsi "páskem". Manžeta zužuje a rozděluje žaludek na dvě části ve tvaru přesýpacích hodin. Pro voperování manžety není nutné řezat, svorkovat či odstraňovat žádnou část žaludku či střeva. Z toho vyplývají dvě důležité skutečnosti:

  • za prvé, bandáž žaludku je operací, která minimálně naruší zažívací trakt. Tím se vyhýbá řadě nežádoucích vedlejších účinků, které jsou často spojeny s jinými druhy operačních zákroků proti obezitě.
  • za druhé, ve výjimečných případech, kdy je nutná reoperace, je možné manžetu snadno vyjmout a dojde k obnovení původního tvaru a struktury žaludku.

Žaludeční manžeta nabízí možnost pooperačního nastavení, tzn. že průměr bandáže (zúžení žaludku) je možné po operaci nastavit podle optimálních požadavků na úbytek hmotnosti a podle toho, jak pacient prospívá, pomocí vstříknutí či odstranění tekutiny z pásku přes malou komoru umístěnou pod kůží. Toto probíhá ambulantně bez nutnosti aplikovat analgetika či anestezii.

Účinnost této operační metody je ověřena již desítkami tisíc úspěšně provedených operací
na celém světě. Průměrně je dosaženo úbytku poloviny nadváhy s dlouhodobou stabilizací. Výsledek u každého konkrétního klienta je však zejména závislý na dobré spolupráci
a dodržování doporučeného režimu. Bandáž žaludku sama o sobě nezpůsobí úbytek hmotnosti. !! Bandáž pouze pomáhá svému nositeli získat nové stravovací návyky, pomůže snížit příjem energie.

Tato metoda je indikována pro klienty s BMI 40 a vyšším, respektive 35 a více při přítomnosti komorbidit, zejména hypertense, diabetu, hypercholesterolemie či artrose nosných kloubů. V těchto případech je metoda plně hrazena pojišťovnami.

Gastrická sleeve resekce

Při této metodě pomocí speciálních laparoskopických staplerů resekujeme část žaludku podélně podél malé kurvatury, zůstává jen úzký tubulus a malý žaludek tvořený antrem.

Ve svém výsledku operace omezuje požití většího množství jídla , patří mezi restriktivní metody. Operace je prováděna laparoskopicky. Metoda na rozdíl od gastrické bandáže vyžaduje jednodušší pooperační kontroly. Jako chirurgická metoda je však obtížnější a zatížena větším výskytem pooperačních komplikací.
V indikovaných případech je metoda plně hrazena ze zdravotního pojištění.

Gastrický Roux-Y-Bypass

Jedná se o složitější operační zákrok, při kterém je jednak zmenšen žaludek, jednak je část tenkého střeva vyřazena z funkce. Je považována za metodu, kde se kombinuje jak složka restriktivní, tak malabsorbční. Vhodné zejména pro pacienty s nezvladatelnou chutí k jídlu. Operace je prováděna laparoskopicky.

Bariatrické výkony po 60. roce věku

Indikaci bariatrického chirurgického výkonu po 60. roce věku pacienta je nutno zvažovat individuálně. U těchto nemocných musí být doložen příznivý poměr rizik a prospěchu. Základním cílem chirurgického výkonu u starších pacientů je zvýšení kvality života, protože prodloužení doby dožití díky operaci je nepravděpodobné.

Specifické kontraindikace bariatrického výkonu

  • Abusus alkoholu anebo drogová závislost.
  • Nemoci v dohledné době ohrožující život.
  • Neschopnost sebepéče bez dlouhodobého rodinného či sociálního zázemí, které by péči zajistilo.

Potřebujete další informace k této problematice?

Pokud Vás zajímají další informace ohledně této problematiky, ptejte se doktora - POUZE pro pacienty se zájmem o tyto operace. Své dotazy, informace, Vámi požadovaný termín konzultace a operace posílejte na info@behealthy.cz.

Zajímavé video k tématu potravin a zdraví