header-photo

Ambulantní péče pro cizince

Mezi naše služby patří také zajištění ambulantní péče pro cizince. Zahraničního pacienta/pacientku/dítě objednáme na konkrétní den a hodinu do naší smluvní nemocnice
v ČR, na jim potřebná vyšetření nebo ošetření, ve vybraných nemocničních odděleních.

Přehled nemocničních oddělení, kde zajišťujeme
ambulantní péči:

 • Bariatrická chirurgie
 • Centrum prenatální péče
 • Cévní chirurgie
 • Dětská chirurgie
 • Dětské oddělení
 • Diabetologie
 • Endoskopické centrum
 • Geriatrické oddělení
 • Gynekologicko-porodnické oddělení
 • Hemodialyzační oddělení
 • Chirurgie
 • Infekční oddělení
 • Interní oddělení
 • Kožní oddělení
 • Mammocentrum
 • Magnetická rezonance
 • Neurochirurgie
 • Neurologie
 • Nefrologie a dialýzy
 • Nukleární medicína
 • Oční oddělení
 • Onkologické centrum
 • Ortopedie
 • Plicní oddělení
 • Psychiatrie
 • Radiodiagnostické oddělení
 • Rehabilitační oddělení
 • Revmatologické oddělení
 • Stomatologie
 • Urologie
 • Ušní, nosní, krční - ORL