header-photo

Krajská nemocnice Liberec

Pro zajištění operativy disponuje nemocnice nejnovějšími typy instrumentů, přístrojů
a nástrojů, tak aby operační metody byly zcela v souladu s nejnovějšími poznatky lékařské vědy.

Oddělení ortopedie

Ortopedické oddělení v čele s primářem MUDr. Jiřím Kratochvílem v liberecké nemocnici má dlouholetou tradici s vysokým standardem poskytovaných služeb. Škála služeb je široká. Alloplastiky kyčelních a kolenních kloubů provádí již třicet let, artroskopicky vyšetřuje klouby včetně rekonstrukčních výkonů v kolenních a ramenních kloubech, hlezenních kloubech, provádí náhrady ramenních kloubů.

Věnuje se vrozeným vadám dětí ve spolupráci s Jedličkovým ústavem v Liberci. Provádí základní onkoortopedii s návazností na klinická pracoviště. V traumatologii úzce spolupracuje s traumatologickým oddělením v rámci společného Traumacentra, jak v akutní traumatologii, tak v řešení poúrazových deformit.

Operuje na sálech denně s výkonností cca 1500 operací za rok, z tohoto počtu zhruba 500 alloplastik velkých kloubů. Spádová oblast - oddělení zajišťuje péči pro oblast Libereckého kraje spolu s ortopedickým oddělením v Turnově.

Personální zajištění ortopedického oddělení

MUDr. Jiří Kratochvíl
primář MUDr. Jiří Kratochvíl
Iva Manová
vrchní sestra Iva Manová


Oddělení neurochirurgie

Oddělení se zabývá celou neurochirurgickou problematikou. Vlastní náplní činnosti je diagnostika a terapie chirurgicky řešitelných neurologických onemocnění a dále celá problematika páteře. Pracovní koncepce se opírá o 4 stěžejní programy- neurovaskulární, neurotraumatologický, neuroonkologický a spinální a společně s neurologií je rozvíjen iktový program.

Technické vybavení sálu i JIP je srovnatelné s evropskými i světovými standardy a plně odpovídá požadavkům na poskytovanou péči, (k dispozici je neuronavigace, ultrazvukový aspirátor, dva operační mikroskopy, vysokoobrátková vrtačka, dva rtg pojízdné zesilovače, peroperační doppler, evokované potenciály+ EMG, neurosonograf a v blízké budoucnosti i endoskop).

Kromě vlastní péče o pacienty je oddělením prováděna i rozsáhlá vědecká a výuková činnost. Jedná se o školící pracoviště na mezinárodní úrovni v problematice páteřních onemocnění.

Personální zajištění neurochirurgického oddělení

MUDr. Jiří Kratochvíl
primář Prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.


Krajská nemocnice Liberec