header-photo

Prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.

Primář Neourochirurgie Krajské nemocnice Liberec

Vzdělání a praxe

 • 1973 - 1977 - Gymnázium v Liberci
 • 1977 - 1983 - FVL Univerzity Karlovy v Praze
 • 1978 - 1979 - Volontér na Anatomickém ústavu
 • 1979 - 1983 - Pomocná vědecká síla na Fyziologickém ústavu
 • 1983 - 1984 - Chirurgická klinika ILF v Ústí nad Labem (Ú.n.L)
 • 1984 - 1992 - Neurochirurgické oddělení krajské nemocnice v (Ú.n.L)
 • 1986 - Atestace I. stupně z chirurgie
 • 1987 - 1992 - Vedoucí lékař JIP NCH oddělení, ÚL
 • 1991 - Atestace II. stupně z neurochirurgie
 • 1992 - dosud - Primář Neurochirurgického oddělení nemocnice v Liberci
 • 1994 - dosud - Přednosta Neurocentra Krajské nemocnice v Liberci
 • 2001 - dosud - Učitel NCH klinika 1. LF UK Praha
 • 2005 - Dokončeno doktorandské studium titulem Ph.D.
 • 2006 - dosud - Učitel - Ustav Zdravotnických studií, TUL, Liberec
 • 2007 - Habilitace 1.LF UK Praha
 • 2010 - 2011 - Externí učitel - 3.LF UK Praha

Členství a pozice v odborných společnostech (redakce časopisů)

 • Člen výboru České neurochirurgické společnosti JEP ( dosud 4 období)
 • Člen výboru České spondylochirurgické společnosti JEP (dosud 3 období)
 • Místopředseda České spondylochirurgické společnosti (2002-2003) a zakládající člen
 • Předseda České spondylochirgické společnosti (2005-2008)
 • Člen České neurologické společnosti JEP
 • Člen Společnosti pro neurovědy JEP
 • Člen Central European Neurosurgical Society (CENS)
 • Člen výkonného výboru Spine Society of Europe (2000 – 2005)
 • Vice-president Spine Society of Europe (2002-2003)
 • President Spine Society of Europe (2003-2004)
 • European Spine Journal 2002 – dosud advisory board – reviewer
 • European Spine Journal editorial board 2004 – 2010
 • Člen akreditační komise MZd ČR pro NCH 2005 - dosud
 • Člen Cervical Spine Research Society Europe od 2007
 • Člen redakční rady České a slovenské neurologie a neurochirurgie od 2007
 • Člen akademického senátu Technické Univerzity Liberec
 • Člen výkonného výboru Cervical Spine Research Society European Section od 2010
 • Předseda České neurochirurgické společnosti od 2010

Absolvované stáže a kurzy

 • 1987 - Mikrochirurgie v neurochirurgii, Burdenko Institut Moskva /Prof. Konovalov/ 1 měsíc
 • 1990 - Neurochirurgie, Karlova Univerzita, Praha /Prof. Fusek/ 1 měsíc
 • 1991 - Neurochirurgie, Karlova Univerzita, Hradec Králové /Prof. Petr/ 1 měsíc
 • 1992 - Neurochirurgie mozkových nádorů, Univerzita Lund, Švédsko /Prof. Nordström/ 1 měsíc
 • 1992 - Neurochirurgie lební báze, Univerzita Erasmus, Brusel, Belgie /Prof. Brotschi/ 1 měsíc
 • 1993 - Kurs WFNS, chirurgie nádorů střední čáry ,Hannover, SRN /Prof. Samii/ 1 týden
 • 1995 - Kurs spinální chirurgie na kadaverech WFNS, Berlin, SRN /Prof. Sonntag, Prof. Caspar, Prof. Calatayud/ 1 den
 • 1995 - Neurochirurgie lební báze, Allegheny .Hosp.,Pittsburgh, USA /prof. Fukushima, prof. Maroon/ 1 měsíc
 • 1996 - Kurs–užití PLIF při stabilisaci bederní páteře, Marseille, Francie /prof. Bronsard/ 3 dny
 • 1996 - Cévní a spinální neurochirurgie, Barrow N.I. Phoenix, USA /prof. Spetzler, prof Sonntag/ 1 měsíc
 • 2005 - Kurz pro učitele: Teaching in Spinal medicine, Royal College of Surgeons of England

Vlastní chirurgická činnost

 • Celé spektrum neurochirurgické operativy se zaměřením na problematiku cévní neurochirurgie, chirurgie nádoru mozku, obalů, lbi a lební baze. Specializace na chirurgii páteře a míchy. Celkem vlastní zkušenost s více jak 4000 operací.

Operace v zahraničí - zvaný operatér

 • Thajsko, Bangkok (1996, 1998) 5 pac.
 • Malaysie, Kota Kinabalu (1996) 2 pac.
 • Spojené arabské Emiráty, Abu Dhabi (1998, 1999) 25 pac.
 • Brazilie, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Brazilia (1999, 2000) 5 pac.
 • Rusko, Murmansk (2002) 2 pac.
 • Slovensko, Nové Zámky, Bratislava (2001 - 2003) 6 pac.
 • Polsko, Varšava (2003) 1 pac.
 • Finsko, Helsinky (2003) 1 pac.
 • Bosna, Sarajevo (2004) 1 pac.
 • Kuwait (2004) 1 pac.
 • Maďarsko, Budapest (2005) 1 pac.
 • Lybie, Tripolis (2006, 2007) 6 pac.
 • Leidschendam, Holandsko (2009) 1 pac.
 • Rio de Janeiro, Brazilie (2010) 2 pac.

Výzkumná činnost

 • Vliv asfyxie na ischemické poškození mozku u kuřecího zárodku - Fyziologický ústav FVL UK, Praha, školitel: doc. Dr. F. Šťastný, CSc (1980 – 1985) Výzkum zakončen publikacemi, 2 x oceněn v rámci SVOČ, a finálně oceněn Cenou Československé Fysiologické společnosti JEP v roce 1983.
 • Klinický výzkum likvorodynamiky u normotenzního hydrocefalu Neurochirurgické oddělení Ú.n.L ve spolupráci s Neurologickou klinikou ILF Thomayerovy nemocnice, Praha, školitel: doc. MUDr P.Kalvach, CSc (1987 – 1991). Výzkum zakončen publikací a regionálním oceněnním v soutěži mladých lékařů.
 • Výzkum chronických osteodegenertivních onemocnění krční páteře Neurochirurgické oddělení Nemocnice Liberec ve spolupráci s Prof. Casparem, Univ. Klinika Homburk nad Sárou, SRN (1994 – 2000).
 • Výzkum výsledků fúze na krční páteři při použití různých metod operace. Studie s minimálně dvouletým sledováním. Zakončeno obhajobou PhD (2002-2005).
 • Mobilní náhrady krční meziobratlové ploténky. Jedno z deseti světových pracovišt v multicentrické prospektivní studii (2004- dosud)
 • Vývoj vlastního projektu mobilní náhrady disku krční páteře společně s Dr Ames (USA) a Dr Meisel (D) (2004- dosud)
 • Vývoj nové techniky expansivní laminoplastiky v léčbě cervikální spondylogenní myelopathie ( od 2008 - dosud)

Ocenění

 • 1983 - Cena Československé Fyziologické společnosti JEP
 • 1998 - Čestný člen Thajské Královské Neurochirurgické společnosti
 • 1999 - Čestný člen Neurochirurgické kliniky, Santa Casa – Belo Horisonte, Brazilie
 • 1999 - Čestný člen Neurochirurgické kliniky, Santa Casa – Londrina, Paraná, Brazilie
 • 2002 - Osobnost Liberecka
 • 2003 - President Spine Society of Europe
 • 2005 - Zahradníčkova cena za nejlepší publikaci v ortopedii za rok 2004
 • 2005 - Společností AO vyhodnocena naše práce publikovaná v ESJ jako jedna ze 14 na světě publikovaných prací s nejvyšší důkazní hodnotou od poč. roku 2004.
 • 2006 - Síň slávy Liberce
 • 2006 - Pocta hejtmana Libereckého kraje
 • 2007 - Nominace na Boni Award CSRS
 • 2008 - Chlumského cena za nejlepší monografii v ortopedii.
 • 2009 - Nominace na Eurospine – Full paper award